....

 

 


Behandling

Jeg vil helst treffe dyret og deg i dets vante omgivelser ( hjemme). Da vil jeg stille spørsmål vedrørerende dyrets mentale og fysiske symptomer.
For oss som jobber med homeopati er det nødvendig å få så inngående informasjon om dyret som mulig.
Vi vil gjerne vite hvordan dyret er, hvilken type; feig/ tøff / hva er det redd, rolig/ stresset, varm / kald, tørst/ ikke tørst, matvrak eller pirket m.m. og hvilke sykdommer de har/ har hatt.
Dette bruker vi ca 1.5 – 2 timer på og denne informasjonen er grunnlaget for hvilket homeopatisk middel man velger å behandle dyret med.
To individer med f.eks ørebetennelse får nødvendigvis ikke samme middel pga. at de har ulik konstitusjon (personlighet, kroppsbygning, arvelighet o.l).
I noen tilfeller kan det være nødvendig å behandle dyret med mer enn ett homeopatisk middel.