Hva er homeopati?

Homeopati fungerer holistisk. Dvs. at det homeopatiske middelet arbeider med hele individet, både mentalt, følelsesmessig og fysisk samtidig.
Det fungerer slik at kroppen styrkes med et homeopatisk middel og kan da hjelpe å lege.

Man forsøker å finne dyrets konstitusjon, som betyr at man ser på dyrets personlighet, kroppsbygning / utseende, samt tar hensyn til arvelige betingelser og mottakeligheter for visse sykdommer. Det middel som best passer individet mentalt og fysisk er det middel som da benyttes til å hjelpe dyret til selvheling.
Homeopatiske middel behandler på en mild og forsiktig måte og man må alltid gå ut fra individets egen livskraft, alder, mentale tilstand og også tidligere medisinsk behandling.
Ettersom kroppen trenger hjelp til selvheling, vil det naturlig ta lengre tid enn om man bruker tradisjonell medisin,som behandler symptomet og ikke årsaken.
De middel som benyttes innenfor homeopatien inneholder kun emner fra plante- og mineralriket.