Forebygging

 • Homeopatisk forebyggende behandling:
  om du vet at ditt dyr skal gjennomgå en operasjon f.eks sterilisering, kastrering eller annen behandling som dyret kan
  reagere på

 • om du bor i et område med mye flått

 • om du har et dyr med
  transportproblemer

 • Hund eller katt som får
  brekninger og er urolig og
  redd i bil

 • Hest med stressymptomer eller
  problemer ved lasting